Blog

Nemirno dete

Roditelji dece predškolskog uzrasta suočavaju se sa raznoraznim teškoćama u vaspitanju svoje dece. Jedna od najčešćih jeste “nemirno dete”. Ono što je važno za rešavanje ovog problema jeste promišljenost, jer ograničavanje deteta i pokušaji da ga smirite i “ukrotite” uvek izazivaju kontra- efekat. Tada su deca sklona raznim vidovima ponašanja, kao što su: napadi besa, agresivnost i neposlušnost.

Pročitaj više

Da li treba da postoje razlike u vaspitanju dece različitog pola?

U današnje vreme došlo je do promene, odnosno izjednačavanja uloge muškog i ženskog pola. Mame sve više obavljaju poslove koje su pre radile samo tate i obrnuto.

Pročitaj više

Uloga oca u vaspitanju dece

Vaspitanje dece smartalo se, još u primitivnom društvu, obavezom majke. Žene su tada brinule o kući i okućnici i vaspitavale decu. Sa druge strane, muškarci su štitili svoju porodicu, odlazili u lov i obezbeđivali hranu. Vremenom, mišljenje da je ovakva podela rada ispravna, ostalo je dominantno (uloga majke je mnogo važnija od uloge oca, ona preuzima svu odgovornost i angažovanost oko dece, dok otac brine o finansijskoj stabilnosti porodice).

Pročitaj više

“Mama, zašto vičeš na mene?”

Često ćete od dece čuti da ih roditelji stalno grde, kritikuju i viču na njih, a pritom nisu svesna razloga. Mala deca imaju puno energije, neumorna su, stalno trče, skaču, prave buku i graju. Živahan duh i radoznalost glavne su njihove karakteristike, vole sve da vide i sve da čuju i burno reaguju kada im se ta sloboda oduzme.

Pročitaj više

Neću u vrtić

Vrtić je mesto koje pohađaju deca od jaslenog uzrasta do polaska u školu. To je vrsta kolektivnog boravka dece različitog uzrasta u cilju njihove socijalizacije i uključivanja u društvene grupe od malih nogu. Zbog porodične egzistencije roditelji su u obavezi da rade i doprinose kućnom budžetu kako bi obezbedili što kvalitetniji život svojoj porodici. Pored socijalizacije vrtić predstavlja i dopunu porodičnog vaspitanja.

Pročitaj više

Probirljivost u ishrani - naučeni model ponašanja

Nije lako izboriti se sa probirljivim detetom. Roditelji često vode bitku sa decom kada je u pitanju ishrana. Probirljiva deca odbijaju da probaju više vrsta hrane, a to kod roditelja izaziva veliku zabrinutost kada su u pitanju njihovi napredak i zdravlje.

Pročitaj više

Zdravstvena i vaspitna uloga predškolskog vaspitanja

U predškolskim ustanovama veliki značaj se pridaje fizičkom vaspitanju, zato što fizičko vaspitanje ima specifične zadatke kada je u pitanju razvoj dece ranog uzrasta. U te zadatke spada: podsticanje razvoja čula i motorike, razvijanje osnovnih navika lične higijene, razvijanje osnovnih oblika komunikacije deteta sa sredinom u kojoj živi itd.

Pročitaj više

Može li dete bez autoriteta?

Roditeljstvo nije ni malo lak posao, ono zahteva odricanje, trud, energiju, stalno traganje za novim i efikasnim metodama vaspitanja tj. stalnu edukaciju. Savremene teorije vaspitanja su itekako doprinele krizi roditeljskog autoriteta.

Pročitaj više

Deca i kućni ljubimci

Ljubav prema životinjama treba razvijati u najranijem uzrastu. Kućni ljubimci pomažu u razvoju saosećajnosti, odgovornosti, pozitivne emocije i ljubav prema životinjama. Posedovanje kućnog ljubimca, osim zabave i igre, ima pozitivne efekte na vaspitanje dece i utiče na celokupni razvoj.

Pročitaj više

Šta je eholalija?

Eholalija je pojava koja se uspešno može otkloniti posetom logopedu, odnosno kroz određene logopedske vežbe i tretmane.

Ova pojava je lako uočljiva kod dece i karakteriše je ponavljanje reči, rečenica ili fraza druge osobe. Takođe, može se metaforički objasniti kao eho, ili odjek koji podrazumeva odbijanje valova o neku površinu, pri čemu se valovi reflektuju sa zakašnjenjem.

Pročitaj više

Idemo napolje i po hladnom vremenu!

Kako kaže dečija pesmica: "Zima, zima, e pa šta je? Ako je zima - nije lav!", najbolje opisuje dečije viđenje izlaska napolje u hladnom periodu. Boravak na svežem vazduhu i na otvorenom prostoru jako je važan za razvoj dečijeg imunog sistema i mentalnog zdravlja.

Pročitaj više

Kako razvod roditelja utiče na dete?

Kada dođe do razvoda braka, dete će patiti bez obzira na njegovu starosnu dob u tom trenutku. Razvod ima negativan efekat na dete, čak i onda kada su brak i bračni život bili izuzetni loši.

Pročitaj više

Slab apetit

Mnogo roditelja suočava se sa lošim apetitom svoje dece. Kao jedan od glavnih oblika ovog problema, roditelji navode da deca odbijaju glavne obroke (ili hranu uopšte), zbog čega su zabrinuti za dečije zdravlje.

Pročitaj više

Kako su deca spasila Novu godinu?

Verovatno 2020. godina neće baš svima ostati u lepom sećanju. Baš u toj godini čovečanstvo se suočilo sa raznoraznim nedaćama, a najveća od svih je borba sa pandemijom koronavirusa. Bili smo primorani da se manje družimo, ostvarujemo kontakte sa bliskim ljudima i navikavamo se na drugačiji stil života. S druge strane, naučili smo i nešto drugo: da budemo odgovorni i štitimo jedni druge. Iako je ova godina usporila dosadašnji način života, ipak je mnogim porodicama omogućila da budu na okupu i provedu najlepše trentke zajedno.

Pročitaj više

Šta je to disgrafija?

Terminom disgrafija označavaju se teškoće pri pisanju, koje se manifestuju nepravilnim rukopisom, tj. poremećajem lineacije i grafomotorike. Faktori koji utiču na pojavu disgrafije mogu se podeliti u tri grupe:

  1. Nasledni faktor
  2. Delovanje spoljnih nepovoljnih faktora na razvoj deteta
  3. Kombinacija naslednog faktora i nekoliko spoljašnjih i nepovoljnih faktora.
Pročitaj više

“Želim da mi kupiš”

Svi roditelji su barem jednom doživeli neprijatnost u prodavnici, jer je njihovo dete želelo neku igračku “sada i odmah”. Često se u takvim situacijama roditelji suočavaju sa napadima besa, bacanjem i plakanjem u prodavnici ispred drugih, nepoznatih ljudi.

Pročitaj više

“Prezaštićeno” dete

Svima nam je poznata sintagma “živeti pod staklenim zvonom”, koja nema u narodu pozitivno značenje. Želja svakog deteta je da bude slobodno u kretanju, igri i istraživanju sveta oko sebe. Sputavanje i oduzimanje te slobode, može loše utucati na dečiji razvoj i razvoj samopouzdanja.

Pročitaj više

Plakanje u snu

Većina roditelja susrela se sa iznenadnom vikom i plakanjem svog deteta tokom sna. To ume da iscrpi i zabrine. S obzirom na to da roditeljima ovakva pojava umanjuje kvalitet života i brine ih, treba se posavetovati sa stručnjacima. Ukoliko noćno plakanje nije izazvano neurološkim problemom, vrlo je moguće da je posledica loših navika, stresa, poremećenog sna ili nedovoljnog kvaliteta sna.

Pročitaj više

“Napadi besa” u predškolskom uzrastu

Svi roditelji su se bar jednom susreli sa iznenadnim “izlivima besa” svog deteta. To je pojava koja nastaje kao posledica jakih osećanja koje dete ne ume da iskaže na pravi način.

Pročitaj više

Noćno mokrenje

Noćno mokrenje ili enureza je nekontrolisano mokrenje deteta tokom sna u uzrastu u kom bi dete već uveliko trebalo da zna da kontroliše fiziološke potrebe. Sa ovim problemom susreće se veliki broj roditelja, ali nerado o njemu govore. Mnogi se pitaju ima li razloga za brigu i kako ovaj problem rešiti.

Pročitaj više

„Neću na nošu“

Proces odvikavanja dece od pelena zahteva posvećenost i strpljenje. Narodna poslovica glasi: "Niko se nije naučen rodio." Ono što roditelji treba da znaju je da se sva deca međusobno razlikuju, pa je i proces odvikavanja od pelena, kao i njegova dužina – različiti od deteta do deteta. Roditelji, ipak, nemaju razlog za brigu, jer ne postoji dete koje ima pet godina, a koje koristi pelene.

Pročitaj više

Zašto je vrtiću potrebna potvrda od pedijatra?

San ima višestruku ulogu u dečijem razvoju i jedan je od faktora koji utiče na dobro zdravlje i ponašanje. Ukoliko dete nije naspavano, često za njega kažemo da je “razdražljivo”, a to je zato što nije imalo dovoljno sna. Deca imaju potrebu da spavaju tokom dana, jer su aktivna (trče, skaču, igraju se), pa se spavanjem telo odmori, regeneriše i nadoknadi izgubljenu energiju, da bi nakon spavanja deca nastavila sa svojim aktivnostima. Benefiti spavanja su brojni, ono utiče na fizički i psihički razvoj, raspoloženje i noćni san.

Pročitaj više

Zašto je popodnevni san važan

San ima višestruku ulogu u dečijem razvoju i jedan je od faktora koji utiče na dobro zdravlje i ponašanje. Ukoliko dete nije naspavano, često za njega kažemo da je “razdražljivo”, a to je zato što nije imalo dovoljno sna. Deca imaju potrebu da spavaju tokom dana, jer su aktivna (trče, skaču, igraju se), pa se spavanjem telo odmori, regeneriše i nadoknadi izgubljenu energiju, da bi nakon spavanja deca nastavila sa svojim aktivnostima. Benefiti spavanja su brojni, ono utiče na fizički i psihički razvoj, raspoloženje i noćni san.

Pročitaj više

Rivalstvo među decom

Porodični odnosi i atmosfera unutar same porodice mogu doprineti nastanku rivalstva među decom, odnosno braćom i sestrama. Kao jedan od razloga njegovog ispoljavanja jeste favorizovanje jednog deteta u odnosu na drugo. Rivalstvo nastaje kao produkt ljubomore, koja se javlja iz straha da će osoba koju volimo zavoleti nekog drugog. Strah od gubitka ljubavi glavni je pokretač rivalstva.

Pročitaj više

Virusi u jesen

Postoji veliki broj virusa koji se aktivira i deluje u jesenjem periodu. Oni, takođe, mogu da liče jedan na drugog po simptomima koje izazivaju. Zbog toga se stiče utisak da se jedan virus stalno vraća. Lako se prenose, uglavnom kapljičnim putem ili preko prljavih ruku, a period inkubacije je jako kratak.

Pročitaj više

Kućni poslovi za decu

Radno vaspitanje pripada grupi pet važnih komponenata, koje su važne za svestrani razvoj jedne ličnosti. Često roditelji odlažu ovu vrstu vaspitanja vodeći se time da deca imaju bezbrižno detinjstvo i imaju više vremena za igru i razonodu. Radni zadaci, kao što su nameštanje kreveta, skupljanje igračaka, slaganje stvari, postavljanje stola i sl., odlaže se čak do tinejdžerskog doba. Da li je to dobro?

Pročitaj više

Uticaj vršnjačke grupe na ponašanje dece

U ljudskoj prirodi je potreba da se ostvaruju kontakt i komunikacija sa drugima. Čovek je društveno (socijalno) biće i potrebno mu je da bude prihvaćen u društvu u kojem živi i da bude njegov ravnopravni član.

Pročitaj više

Uloga igre za decu predškolskog uzrasta

Igra je veoma važna za celokupan razvoj svakog deteta ( psihički, intelektualni, društveni i moralni) . Igra je osnovna aktivnost deteta predškolskog uzrasta. Ona je oblik dečije stvaralačke mašte, pomoću koje se dete svestrano razvija i istovremeno ispoljava svoju ličnost, svoj karakter i sklonosti. Kakvo je dete u igri, takvo će u mnogome biti kad odraste.

Pročitaj više

Savremeno roditeljstvo

Tradicionalno roditeljstvo poistovećivano je sa majčinstvom, a očinstvo se stavljalo u drugi plan zbog uverenja da je majčinstvo deo ženskog identiteta i da više pripada ženama nego muškarcima. Očevi su, sa druge strane, pružali majkama finansijsku stabilnost i potporu, dok bi se one bavile vaspitanjem, negom i odgajanjem dece. Pojam savremenog roditeljstva podrazumeva jednaku prisutnost i učestvovanje oba roditelja u odgajanju dece.

Pročitaj više

Ujedanje kao znak nezadovoljstva

Deci uzrasta od prve pa do treće godine, ujed je česta pojava. Po rečima stručnjaka, ujedanje je prirodna i prolazna faza u odrastanju. S obzirom na to da je govor u ovom periodu još uvek u fazi razvoja, ujed je jedan od načina ispoljavanja emocija, koje deca ne znaju da izraze na drugi način.

Pročitaj više