MEGA KIDS ponude za Vaše mališane

Paketi usluga za 2020/2021. godinu

OSNOVNE USLUGE:

Naše osnovne usluge su grupisane u nekoliko paketa usluga.

Paketi usluga važe od 01.09.2020.godine

MEGA KIDS OSNOVNI za decu od 2-7 godina

P
aket uključuje:

 • celodnevni boravak deteta u PU “Mega Kids”, radnim danima od 07 h - 18 h;
 • učešće deteta u svim aktivnostima koje su rasporedom dnevnih aktivnosti predviđene što uključuje sve školice i kreativne radionice;
 • 4 obroka dnevno;
 • vaspitno – obrazovni rad se odvija pod stručnim vođstvom vaspitača, medicinske sestre – vaspitača, pedijatrijske sestre, profesora engleskog, profesora za sport i fizičko vaspitanje, pedagoga i logopeda.

Cena paketa:  Pozvati

MEGA KIDS - Četvoročasovni paket za decu od 10 meseci do 7 godina

P
aket uključuje:

 • četvoročasovni boravak deteta u PU “Mega Kids” u periodu od 07 h – 18 h, radnim danima;
 • učešće deteta u svim aktivnostima koje su rasporedom dnevnih aktivnosti predviđene, što uključuje sve školice i kreativne radionice u trenutku detetovog boravka u vrtiću i edukativnom centru;
 • sve obroke koje se serviraju u trenutku detetovog boravka.

Cena paketa:  Pozvati

JASLENA GRUPA od 10 meseci do 24 meseca

O paket podrazumeva grupicu do četvoro dece. Za njihovu brigu i negu u PU “Mega Kids”, zadužena je medicinska sestra – vaspitač. Osnovni program ostvaruje se kroz aktivnosti koje podstiču sledeće aspekte dečijeg razvoja:

 • Fizički razvoj
 • Intelektualni razvoj
 • Jezički razvoj
 • Socio – emocionalni razvoj
 • Likovni razvoj.


MEGA KIDS JASLICE - osnovni paket za decu od 10 do 24 meseca

P
aket uključuje:

 • celodnevni boravak deteta u PU “Mega Kids”, radnim danima od 07 h – 18 h;
 • učešće deteta u svim aktivnostima koje su rasporedom dnevnih aktivnosti predviđene;
 • 4 obroka dnevno;
 • vaspitno – obrazovni rad se odvija pod stručnim vođstvom medicinske sestre – vaspitača, pedijatrijske sestre, medicinske sestre, profesora za sport i fizičko vaspitanje i pedagoga.

Cena paketa:  Pozvati

OSNOVNE ŠKOLICE


LIKOVNA ŠKOLICA
Deca uče da razvijaju maštu, razlikuju boje i teksture. Crtanje im omogućava da se slobodno izražavaju sto je od velikog značaja u periodu dok još ne mogu rečima da iskažu misli i osećanja. Deca vežbaju pažnju i koncetraciju, stiču osećaj za sklad boja….

MUZIČKA ŠKOLICA
Muzika je jedan od osnovnih pokretača dece na pokret i emotivnog izražavanja dece. Muzika doprinosi osećaju za ritam, razvija osećaj za lepo i vredno. Deca razvijaju glasovne mogućnosti, razvijanje sposobnosti pravilnog, individualnog i grupnog pevanja uz instrumentalnu pratnju, muzičko opismenjavanje prilagođeno uzrastu.

ŠKOLICA ENGLESKOG JEZIKA
Deca će kroz glumu, muziku, upoznavanje u timskom radu da lakše uče i imati priliku da se izražavaju na engleskom jeziku. Rano učenje stranog jezika pomaže u proširivanju znanja, olakšava učenje maternjeg jezika, utiče na razvoj kreativnosti i razvoju društvenih sposobnosti. Školica engleskog jezika se održava dva puta nedeljno. Školicu engleskog jezika pohađaju deca od 3 do 7 godina uz prethodno stručno mišljenje, našeg logopeda i pedagoga.

DRAMSKA ŠKOLICA
Kroz ovaj program deca pronalaze lični doživljaj u scenskoj igri. Uče različite tekstove, prilagođavanje pokreta, glasa, stava i emocije na sceni. Deca uče da se oslobode od treme, nervne napetosti, vežbaju koncentraciju i pamćenja dramske radnje. Uče se pravilnom ponašanju na sceni i javnoj komunikaciji. Spremaju se predstave sa vaspitačem koji ima dugogodišnje iskustvo.

MATEMATIČKA ŠKOLICA
Deca od najmlađeg uzrasta kreću da uče brojeve, računske operacije, geometrijska tela i polako se pripremaju za dalje školovanje. Deca školskog uzrasta imaju mogućnost da sa učiteljicom rade domaće zadatke, pripremaju se za predstojeću nastavu, vežbaju za kontrolne zadatke i rešavaju probleme na vreme.

GEOGRAFSKA ŠKOLICA
Ova školica predstavlja upoznavanje dece sa svojom zemljom, običajima, religijama, upoznavanje sa drugim stranim državama i gradovima i njihovim običajima. Pratimo godišnja doba, učestvujemo u raznim jednostavnim eksperimenima.

ŠKOLICA LEPOG GOVORA I PONAŠANJA
Kroz čitanje raznih sadržaja mi se pripremamo za prva slova, čitanje i pisanje. Mlađi uzrasti sa vaspitačicom uče, razvijaju maštu, bogate maternji jezik, dok starija deca školskog uzrasta rade sa učiteljicom predviđeno gradivo koje prati plan i program od I-IV razreda. Školica lepog govora i ponašanja je sastavni deo našeg boravka u MEGA KIDS-u.DODATNE ŠKOLICE


ŠKOLICA SPORTA
Školica sporta prilagođena je uzrastu dece od 18 meseci - 7 godina. Deca razvijaju određene motoričke sposobnosti, vrši se edukacija dece o zdravoj ishrani, higijeni, važnosti zdravog načina života. Školica sporta je program koji uči decu da od malena zavole fizičku aktivnost i razviju zdrave životne navike. Školica se održava dva puta nedeljno uz nadzor profesora za sport i fizičko vaspitanje.

ŠKOLICA PLESA
Školica plesa prilagođena je uzrastu od 18 meseci do 7 godina. Cilj je da se kod dece utiče na razvoj mišića, na motoričke veštine, pravilno držanje tela, gipkost, ravnotežu, kondiciju, kao i na razvijanje osećaja za ritam i pokret. Pored toga što se deca pravilno razvijaju, imaju mogućnost kreativnog izražavanja i upoznavanja sa različitim vrstama plesa. Školica plesa obuhvata 2 časa nedeljno u trajanju od po 45 minuta.DODATNE USLUGE


NOĆENJE DECE U VRTIĆU
Po potrebi i na zahtev naših mališana ili roditelja organizujemo noćenja dece PU “Mega Kids”. Noćenja su grupna. Noćenje se organizuje u periodu od 18h tekućeg dana do 09h sledećeg dana.

BORAVAK DECE VAN RADNOG VREMENA
Svaki dodatni sat koji deca provedu u PU “Mega Kids” van radnog vremena i van svog paketa dodatno se plaća.

PREVOZ DECE
U našem vrtiću možete koristiti uslugu prevoza dece, koji obuhvata svakodnevni prevoz deteta na relaciji kuća – vrtić i vrtić – kuća. Plaćanje se vrši na mesečnom nivou.

LOGOPEDSKI INDIVIDUALNI ČASOVI
Naš vrtić pruža uslugu besplatnog testiranja mališana uz mogućnost opservacije, detekcije, prevencije i otklanjanja poremećaja u govorno – jezičkom razvoju dece. Kroz igru i zabavne vežbice radi se na govornoj stimulaciji, bogaćenju rečnika, produžava se pažnja i koncentracija, koriguju glasovi maternjeg jezika i podstiče razvoj grube i fine motorike.

Nazovite nas i dodatno se informišite o svemu. Naše ljubazno osoblje Vam stoji na raspolaganju.